Khay nhựa chuẩn quốc tế

Chúng tôi có thể thiết kế theo yêu cầu của bạn khay chia ngăn trong thùng nhựa danpla theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hotline: 0916 019 283