Tấm nhựa danpla

Các tấm nhựa danpla SAM chống dẫn điện được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp đặc biệt.

Hotline: 0916 019 283