Tấm nhựa xây dựng danpla

Tấm nhựa sẽ bảo vệ sàn nhà khỏi bị hư hại từ quá trình xây dựng, bao gồm gạch rơi, vữa, mảnh vụn, sơn, thạch cao, xe đẩy, thang, một số hóa chất, và nhiều hơn nữa.

Hotline: 0916 019 283