CÔNG TY TNHH MTV SX & TM SAM

VIETNAM:

Address: Lot No.9, zone 8,Viet Hoa industrial cluster, Viet Hoa ward, Hai Duong city, Hai Duong province, Vietnam

Hotline: +84 916019283 (Ms. Nhinh)

+84 366871528 (Ms. Quy)

+84 374635463 (Ms. Nguyet)

Email: nhinhbtk@sam.org.vn

For International Customer:

Telephone: +84 363939228 (International)

+84 363939228 (WhatsApp)

Email: datnt@sam.org.vn

Website: https://sam.org.vn

GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ

Yêu cầu của quý khách sẽ sớm được chúng tôi phản hồi.