CÔNG TY TNHH MTV SX & TM SAM

VIETNAM:

Address: Viet Hoa Industrial Cluster, VIET HOA Ward, TP. Hai Duong

Hotline: +84916019283 (Ms. Nhinh)

+84366871528 (Ms. Quy)

+84374635463 (Ms. Nguyet)

Email: kinhdoanh@sam.org.vn

For International Customer:

Telephone: +79372857846 (International)

+79372857846 (in Russia)

Email: datnt@sam.org.vn

Website: https://sam.org.vn

GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ

Yêu cầu của quý khách sẽ sớm được chúng tôi phản hồi.